MKHCOOP@MAHASARAKHAM
MKHCOOP@MAHASARAKHAM

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำกัด

เลขที่บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ฯดูทั้งหมด..5

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-02 ,อ่าน : 173 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
ประกาศการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-02 ,อ่าน : 106 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการครบกำหนดวาระ ประจำปี 2563
    [] [วันที่ : 2020-10-02 ,อ่าน : 168 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
ประกาศการรับสมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-02 ,อ่าน : 114 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
ประกาศการรับสมัครกรรมการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
    [] [วันที่ : 2020-10-01 ,อ่าน : 155 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
ดูทั้งหมด..7

News !! News

ตารางงวด

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 24 งวด
    [] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 1188 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้สามัญ 324 งวด
    [] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 1348 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 204 งวด
    [] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 525 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 264 งวด
    [] [วันที่ : 2020-11-30 ,อ่าน : 492 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต 120 งวด (สำหรับข้าราชการใหม่)
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 807 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้สามัญ 120 งวด (สำหรับพนักงานราชการ)
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 253 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]
เงินกู้พิเศษ 360 งวด
    [] [วันที่ : 2020-10-07 ,อ่าน : 440 ,โดย : นายสมเชาว์ ภูพลผัน ]